Brose Sitech z siedzibą w Polkowicach przy ulicy Strefowej 2, 59-100 Polkowice (dalej: Brose Sitech) jako administrator Państwa danych osobowych, ma na względzie dostosowanie się do nowych obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, Brose Sitech informuje że:

Administratorem pozostawionych danych osobowych jest Brose Sitech z siedzibą w Polkowicach przy ulicy Strefowej 2, 59-100 Polkowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000062266, NIP 692-20-88-905.

Kontakt do administratora:  iod@brose-sitech.com

Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane na podstawie:

a) wykonywanej usługi, zawartej Umowy lub w celu podjęcia działań przed jej wykonaniem lub zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

b) dobrowolnej zgody pozostawionej przez Państwa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

c) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

d) prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

Do kontaktu z inspektorem służy adres e-mail:  iod@brose-sitech.com

Wszelkie informacje związane z prowadzonymi przez Brose Sitech procesami przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo wybierając odpowiednie szablony klauzul zamieszczone poniżej.

Informujemy Państwa o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Informujemy również, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu lub żądania usunięcia Państwa danych ze zbioru danych osobowych Brose Sitech oraz prawo do niepodlegania profilowaniu. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt mailowy:  iod@brose-sitech.com