To ludzie są fundamentem i najcenniejszym zasobem firmy. Prowadząc działalność produkcyjną bierzemy odpowiedzialność za naszych pracowników. Wszystkim zatrudnionym zapewniamy bezpieczne warunki pracy, dbamy o ich zdrowie oraz rozwój osobisty. Wiemy, że to dzięki zaangażowaniu naszych pracowników, osiągamy sukces.

Wolontariat pracowniczy Brose Sitech

Brose Sitech propagując idee społecznego zaangażowania, wprowadza dodatkowe narzędzie zarządzania organizacją, stanowiące aktywną formę dialogu społecznego oraz możliwość rozwoju osobistego dla pracowników.

Wolontariat pracowniczy to dobrowolne działania pracowników na rzecz dobra publicznego, wspierane przez pracodawcę finansowo, logistycznie, rzeczowo czy merytorycznie. Każdy pracownik Brose Sitech ma prawo wykorzystać 8 godzin swojego czasu pracy w ciągu roku na działalność w ramach wolontariatu z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Brose Sitech wspierając wolontariat daje możliwość swoim pracownikom zrealizowania programu wolontariatu pracowniczego w postaci projektu, który sami stworzą. Pracodawca otwiera się również na niesie pomocy swoim interesariuszom. Poprzez instrukcję nt. udzielania pomocy finansowej/ rzeczowej dla interesariuszy zewnętrznych mogą oni składać wnioski z prośbą o wsparcie.


Czerpiemy z różnorodności

Różnorodność jest fundamentalną wartością współczesnego społeczeństwa. Brose Sitech jako firma społecznie odpowiedzialna ceni sobie różnorodność i to właśnie w niej upatruje swój przepis na sukces. Dzięki różnicom możemy wzajemnie się uzupełniać i inspirować, co umożliwia nam skuteczne działanie.

Brose Sitech została sygnatariuszem Karty Różnorodności, co jest dla nas zobowiązaniem do dalszego promowania tolerancji i równego  traktowania wśród naszych pracowników, wśród nas.

Dopełnieniem podpisania tego zobowiązania jest wdrożona w 2018 r. Polityka Różnorodności, która ma pełnić funkcję drogowskazu dla pracowników spółki.