1. Ogólne warunki zakupu PL DE EN

  2. Warunki zakupowe materiałów produkcyjnych PL DE EN

  3. Zasady współpracy dostawców w zakresie dyspozycji części zakupowych PL DE EN 

  4. Zeszyt wymagań jakościowych - DE oraz załącznik DE

  5. Księga Bezpieczeństwa Wykonawcy  EN DE PL

  6. Specyfikacja wymagań energetycznych  DE PL

  7. Uregulowania w zakresie SZŚ dla Dostawców / Poddostawców  EN DE PL

  8. Uregulowania w zakresie SZŚ dla Wykonawców / Podwykonawców  EN DE PL